بخشهای کلینیکی
    
ردیف
نام بخش
مسئول بخش
 
 
جناب آقای
سرکار خانم
1
اتاق عمل
سهراب امیری
 
2
زایشگاه
 
راضیه قائد
3
بخش بستری
 
سمانه حسنی
4
دیالیز
اصغر اکبری
 
5
تالاسمی
 
صفیه روستا
6
اتفاقات
 
شهلا بینا
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-15 21:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ