فرایندهای اتاق عمل
    
نتايج اقدامات مرتبط با مستند سازي و اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك دستگاه در سال 1393
بیمارستان امام محمد باقر(ع)
جدول مربوط به  اصلاح اطلاعات فرایندهای دانشگاه
 
 
 
ماهيت فرآيند
 
 
 
نتايج عملكردي فرايند در مرحله اصلاح
ردیف
نام واحد
عنوان فرایند
مشترک
اختصاصی
احصاء فرايند
مستندسازي              (ترسيم فلوچارت)
اصلاح
كوتاه شدن مراحل فرايند
كاهش زمان انجام كار
رضايت مراجعه كنندگان
ارتقا شاخص هاي كيفي
كاهش هزينه
افزايش درآمد
اتوماسيون شدن فرايند
ارائه خدمات به صورت غيرحضوري
مستندات مربوط به اصلاح فرايندها
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
1
اتاق عمل       
مراقبت بیمار در ریکاوری                        
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
اتاق عمل
درخواست داروهای مصرفی بیهوشی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
اتاق عمل
تحویل بیمار از ریکاوری به بخش جراحی
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
اتاق عمل
بیدار کردن بیمار در پایان عمل
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
اتاق عمل
آماده کردن اتاق عمل و چک کردن وسایل قبل از بیهوشی
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
اتاق عمل
 آماده کردن بیمار جهت اسپاینال و بی حس کردن او
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
اتاق عمل
پذیرش مستقیم بیمار از اتاق عمل
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
اتاق عمل
تخویل گرفتن بیمار از بخش جهت عمل جراحی
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
اتاق عمل
پذیرش بیمار اورژانس در اتاق عمل
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
اتاق عمل
 اسکراپ کردن با محلول ضد عفونی
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
اتاق عمل
درآوردن گان و دستکش بین دو عمل جراحی
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
اتاق عمل
پوشیدن دستکش به روش بسته
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
اتاق عمل
انتقال بیمار از اتاق عمل به ریکاوری
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
اتاق عمل
ترخیص بیمار از اتاق عمل
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
اتاق عمل
آماده سازی لوازم مورد نیاز عمل جراحی در CSR
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
اتاق عمل
استرلزاسیون ست های غیر استریل اتاق عمل
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
اتاق عمل
شستشوی هفتگی اتاق عمل
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
اتاق عمل
 واشینگ  اتاق عمل
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
اتاق عمل
درمان درد بیماران اسپاینال
 
 
*
 
*
 
*
 
 
 
*
 
*
 
*
 
 
 
*
 
 
*
20
اتاق عمل
ارسال نمونه پاتولوژی عمل جراحی
 
 
*
 
*
 
*
 
 
 
*
 
*
 
*
 
*
 
 
*
 
 
*
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-9 9:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ