فرایندهای کنترل عفونت
    
نتايج اقدامات مرتبط با مستند سازي و اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك دستگاه در سال 1393
(بیمارستان امام محمد باقر(ع)
جدول مربوط به  اصلاح اطلاعات فرایندهای دانشگاه
 
 
 
ماهيت فرآيند
 
 
 
نتايج عملكردي فرايند در مرحله اصلاح
ردیف
نام واحد
عنوان فرایند
مشترک
اختصاصی
احصاء فرايند
مستندسازي              (ترسيم فلوچارت)
اصلاح
كوتاه شدن مراحل فرايند
كاهش زمان انجام كار
رضايت مراجعه كنندگان
ارتقا شاخص هاي كيفي
كاهش هزينه
افزايش درآمد
اتوماسيون شدن فرايند
ارائه خدمات به صورت غيرحضوري
مستندات مربوط به اصلاح فرايندها
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
1
کنترل عفونت
Needle Stick شدن
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
کنترل عفونت
تشکیل پرونده پرسنلی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
کنترل عفونت
تشکیل کمیته کنترل عفونت
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
کنترل عفونت
آمار عفونت بیمارستانی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-9 10:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ