فرایندهای زایشگاه
    
نتايج اقدامات مرتبط با مستند سازي و اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك دستگاه در سال 1393
(بیمارستان امام محمد باقر(ع)
جدول مربوط به  اصلاح اطلاعات فرایندهای دانشگاه
 
 
 
ماهيت فرآيند
 
 
 
نتايج عملكردي فرايند در مرحله اصلاح
ردیف
نام واحد
عنوان فرایند
مشترک
اختصاصی
احصاء فرايند
مستندسازي              (ترسيم فلوچارت)
اصلاح
كوتاه شدن مراحل فرايند
كاهش زمان انجام كار
رضايت مراجعه كنندگان
ارتقا شاخص هاي كيفي
كاهش هزينه
افزايش درآمد
اتوماسيون شدن فرايند
ارائه خدمات به صورت غيرحضوري
مستندات مربوط به اصلاح فرايندها
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
1
زایشگاه
انجام سونوگرافی اورژانس
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
زایشگاه
ترخیص بیمار با دستور پزشک
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
زایشگاه
انجام اقدامات لازم جهت تزریق خون به بیمار در زایشگاه
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
زایشگاه
پذیرش بیمار در زایشگاه
 
*
*
*
 
*
*
*
*
 
*
 
 
*
5
زایشگاه
تحویل گرفتن نوزاد از اتاق عمل
 
*
*
*
 
*
*
*
*
 
 
*
 
*
6
زایشگاه
پذیرش بیمار plp و پره اکلمپسی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
زایشگاه
گرفتن NST
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
زایشگاه
انجام دادن سونوگرافی غیر اورژانسی برای بیمار بستری
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
زایشگاه
اعزام بیمار زایشگاه به سایر مراکز درمانی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
زایشگاه
فرستادن بیمار به اتاق عمل به صورت اورژانسی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
زایشگاه
دادن اینداکشن در بیماران post date
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
زایشگاه
تهیه لوازم مصرفی زایشگاه
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-9 10:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ