فرایندهای اورژانس
    
نتايج اقدامات مرتبط با مستند سازي و اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك دستگاه در سال 1393
(بیمارستان امام محمد باقر(ع)
جدول مربوط به  اصلاح اطلاعات فرایندهای دانشگاه
 
 
 
ماهيت فرآيند
 
 
 
نتايج عملكردي فرايند در مرحله اصلاح
ردیف
نام واحد
عنوان فرایند
مشترک
اختصاصی
احصاء فرايند
مستندسازي              (ترسيم فلوچارت)
اصلاح
كوتاه شدن مراحل فرايند
كاهش زمان انجام كار
رضايت مراجعه كنندگان
ارتقا شاخص هاي كيفي
كاهش هزينه
افزايش درآمد
اتوماسيون شدن فرايند
ارائه خدمات به صورت غيرحضوري
مستندات مربوط به اصلاح فرايندها
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
1
اورژانس
گرفتن عکس رادیولوژی بیمار
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
اورژانس
تحویل وسایل به واحد CSSD
 
*
*
*
 
 
*
*
*
 
 
*
 
*
3
اورژانس
کشیدن بخیه
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
اورژانس
گرفتن آتل
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
اورژانس
اعزام بیمار به سایر مراکز درمانی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
اورژانس
تزریق داخل عضلانی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
اورژانس
گرفتن Bs با گلوکومتر
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
اورژانس
تزریق آنتی ونوم
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
اورژانس
تزریق داروی استرپتوکیناز
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
اورژانس
انتقال بیمار به بخش های بستری
 
*
*
*
 
 

*

*
 
 
 
 
*
 
*
11
اورژانس
انجام بخیه
 
*
*
*
 
 
*
*
*
 
 
*
 
*
12
اورژانس
تزریق دارو توسط نبولایزر
 
*
*
*
 
 
*
*
*
 
 
*
 
*
13
اورژانس
درمان شکستگی ها
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
اورژانس
پذیرش بیمار بستری زیر 6 ساعت در اتفاقات
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
اورژانس
گزارش موارد عفونت بیمارستانی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
اورژانس
نحوه تزریق نارکوتیک در بخش اتفاقات
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
اورژانس
انجام سرم درمانی بیمار
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
اورژانس
تغذیه بیماران
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
اورژانس
انتقال بیمار از واحد اتفاقات به اتاق عمل
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
اورژانس
پذیرش و تحویل جسد
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
اورژانس
تهیه دارو در اورژانس
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
اورژانس
شستشوی چشم
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
اورژانس
تهیه لوازم مصرفی بخش اورژانس
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
اورژانس
تعمیر تجهیزات پزشکی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
اورژانس
ترخیص بیمار
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-9 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ