فرایندهای دیالیز
    
نتايج اقدامات مرتبط با مستند سازي و اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك دستگاه در سال 1393
(بیمارستان امام محمد باقر(ع)
جدول مربوط به  اصلاح اطلاعات فرایندهای دانشگاه
 
 
 
ماهيت فرآيند
 
 
 
نتايج عملكردي فرايند در مرحله اصلاح
ردیف
نام واحد
عنوان فرایند
مشترک
اختصاصی
احصاء فرايند
مستندسازي              (ترسيم فلوچارت)
اصلاح
كوتاه شدن مراحل فرايند
كاهش زمان انجام كار
رضايت مراجعه كنندگان
ارتقا شاخص هاي كيفي
كاهش هزينه
افزايش درآمد
اتوماسيون شدن فرايند
ارائه خدمات به صورت غيرحضوري
مستندات مربوط به اصلاح فرايندها
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
1
دیالیز
دیالیز بیمار
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
دیالیز
 کار با R/O
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
دیالیز
 پذیرش بیمار اورژانس در بخش دیالیز
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
دیالیز
 پذیرش بیمار مزمن کلیوی در بخش دیالیز
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
دیالیز
 پذیرش بیمار میهمان در بخش دیالیز                            
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-9 10:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ