فرایندهای دیابت، ییمه،انتظامات،متصدی امور دفتری،انتظامات و دبیرخانه
    

 

نتايج اقدامات مرتبط با مستند سازي و اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك دستگاه در سال 1393
(بیمارستان امام محمد باقر(ع)
جدول مربوط به  اصلاح اطلاعات فرایندهای دانشگاه
 
 
 
ماهيت فرآيند
 
 
 
نتايج عملكردي فرايند در مرحله اصلاح
ردیف
نام واحد
عنوان فرایند
مشترک
اختصاصی
احصاء فرايند
مستندسازي              (ترسيم فلوچارت)
اصلاح
كوتاه شدن مراحل فرايند
كاهش زمان انجام كار
رضايت مراجعه كنندگان
ارتقا شاخص هاي كيفي
كاهش هزينه
افزايش درآمد
اتوماسيون شدن فرايند
ارائه خدمات به صورت غيرحضوري
مستندات مربوط به اصلاح فرايندها
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
1
مدیریت
پیگیری توسعه فضای سبز
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
مدیریت
پیگیری نامه ها
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
مدیریت
درخواست نیرو
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
مدیریت
درخواست تجهیزات پزشکی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
متصدی امور دفتری
ثبت و صدور نامه ها
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
متصدی امور دفتری
تایپ برگ ماموریت
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
متصدی امور دفتری
هماهنگی جهت حضور پزشکان متخصص
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
متصدی امور دفتری
تایپ مکاتبات اداری
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
بیمه
جمع آوری نسخه سرپایی پزشک عمومی جهت ارسال به سازمانهای بیمه گیر
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
بیمه
جمع آوری نسخه سرپایی پزشک متخصص جهت ارسال به سازمانهای بیمه گیر
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
انتظامات
نوبت دهی و مراجعه به مطب پزشک
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
انتظامات
ایجاد امنیت و نظم در زمان شلوغی بخش بستری
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
انتظامات
نوشتن برنامه هفتگی پرسنل به همراه تعیین وظایف پرسنل انتظامات
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
انتظامات
درخواست وسایل مورد نیاز واحد انتظامات
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-9 10:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ