برنامه تحول سلامت
    
  
اهداف طرح :
 کاهش پرداخت هزینه بیماران بستری با فرم ارجاع 3% هزینه و بدون فرم ارجاع 6% هزینه در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
پرداخت تنها 10% هزینه بستری جهت بیماران بستری زیر 6 ساعت
عدم ارجاع بیماران برای خرید دارو ،تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی و خدمات تشخیصی درمانی به خارج از بیمارستان
 در صورت وجود هرگونه سوال و شکایت در خصوص برنامه تحول نظام سلامت طبق مراحل زیر اقدام نمایید:
 دسترسی به اینترنت ارسال سوال و شکایات به پایگاه اینترنتی  Tahavol.behdasht.gov.ir
 
روابط عمومی بیمارستان امام محمد باقر (ع) قیروکارزین
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-11 2:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ