پزشکان عمومی و متخصص
    

لیست پزشکان متخصص بیمارستان
لیست پزشکان عمومی بیمارستان
نوع تخصص
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
متخصص داخلی
خانم دکتر رحیمی
آقای دکتر  عباسی
متخصص بیهوشی
خانم دکتر سلطانی
آقای دکتر قانونی
متخصص جراحی
آقای دکتر حق پناه
خانم دکتر سوری
متخصص چشم
آقای دکتر نامور
خانم دکتر زمانی
متخصص زنان و زایمان
خان دکتر قدسی خرسند                    
خانم دکتر نوابی پور
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-3 12:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ