مقررات داخلی بیمارستان و ملاقات بیمار
    

قابل توجه مراجعین محترم

 
 
*    ملاقات عمومی بیماران از ساعت 17-15 می باشد.
*    ورود اطفال زیر 12 سال (به دلیل ضرورت رعایت سلامتی)مگر در موارد بیماری ممنوع است.
*    در تمام فضاهای داخلی بیمارستان استعمال دخانیات ممنوع است.
*    رعایت کلیه قوانین و مقررات ارتباطات اجتماعی کشور اسلامی ایران در بیمارستان الزامی است.
*    ورود و خروج وسایل و ابزارهای پزشکی بدون اطلاع انتظامات ممنوع است.
*    آوردن غذا از خارج بیمارستان فقط با اطلاع و اجازه سرپرستاران بخش ممکن است.
*     از آوردن پتو و زیر انداز خودداری نمایید. (کلیه لوزام مورد نیاز بیمار در بسته بهداشتی وی موجود می باشد.)
*    هر بیمار نیاز به یک همراه دارد، لطفا سعی گردد همراه بیمار همجنس وی باشد.
*    از حضور آقایان در بخش چراحی زنان خودداری گردد.
*    هنگام بستری جهت جلوگیری از اشتباهات احتمالي ،مدارک شناسایی نظیر شناسنامه دفترچه بیمه بیمار و .....به رویت مسئول پذیرش برسد.
*    بیماران بیمه ای برای اخذ مدارک کامل شده خود به تاریخی که حسابداری تعیین می نماید توجه نمایید.
*    برای طی مقررات اداری و مالی مربوط پس از تایید حداکثر یک ساعت زمان را جهت ترخیص پیش بینی نمایید.
*    ریاست و مدیریت بیمارستان و مسئول خدمات پرستاری در اداری جهت رفع مسائل و مشکلات بیمارستان در بخش اداری از ساعت 7:30 الی 14حضور دارند. در شیفت عصر و شب این مسئولیت بر عهده سوپروایزر می باشد.
*    جهت رعایت حقوق بیماران از ایجاد سرو صدا در محیط بخشها خودداری نمایید.
*    از دست زدن به سرمها و وسایل پزشکی که به بیمار متصل هستند خودداری گردد.
*    جهت اطلاع از حقوق بیماران به منشور حقوقی بیماران که در بخشهای بیمارستان نصب می باشد توجه نمایید.
*    در صورتی که بیمار شما مبتلا به بیمار عفونی است و در اتاق ایزوله بستری می باشد به راهنمهاییهای پرستاران در این زمینه توجه نمایید.وبه پوستر مربوطه توجه نمایید .
*    بهداشت فردی را رعایت کرده وبه شستشوی دست اهمیت داده شود .یکی از راههای اصلی جلوگیری از بیماریهای عفونی بهداشت وشستشوی دست می باشد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-16 21:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ