نکاتی در مورد حسابداری
    
حوادث ترافیکی:
پذیرش
1-      مراجعه به ایستگاه پرستاری جهت دریافت فرم تشکیل پرونده
2-      مراجعه به پذیرش جهت تشکیل پرونده با ارائه فرم
3-      تحویل فرم پذیرش به ایستگاه پرستاری و انجام اقدامات درمانی
4-      صورت جلسه توسط کلانتری با هماهنگی سوپروایزر بالینی
ترخیص:
1-      انجام تسویه حساب موقت با مراجعه به صندوق
2-      ارائه صورت جلسه کلانتری (برابر با اصل) همراه با کروکی راهنمایی رانندگی و همچنین ارائه کارت شناسایی معتبر (ترجیحا کارت ملی) جهت انجام تسویه نهایی
 
 
 
پذیرش بیماران سرپایی و بستری:
پزشک عمومی:
1-      ارائه دفترچه بیمه طرف قرارداد بیمارستان ( مربوط به خود بیمار) دارای تاریخ اعتبار بدون نیاز به مهر پزشک خانواده به پذیرش
پزشک متخصص:
1-      پزشک خانواده شهری پشت برگ نسخه ها توسط پزشک خانواده مهر شده باشد. داشتن فرم ارجاع الزامی می باشد.
2-      پزشک خانواده روستایی روی نسخه ها توسط پزشک خانواده مهر شده باشد. نیازی به فرم ارجاع نمی باشد.
                         
                                                         
              
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-24 1:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ